Klachtenreglement

Als u klachten heeft over de zorg in de praktijk door de verloskundige of echoscopiste of over eventuele bejegening door een van de onze hulpverleners dan is het aan te raden om dit eerst met uw verloskundige te bespreken. Als een gesprek niet mogelijk is of u komt hierdoor niet tot een oplossing, bestaat er een mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Hier kunt u een klacht over een eerstelijns verloskundige voorleggen. Dat kan ook als de verloskundige de eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid. Klik hier voor een pdf-document van het klachtenreglement. Om dit document te kunnen openen en lezen kunt u gebruik maken van een gratis Adobe Reader welke hier te downloaden is.


Wat doet de Klachtencommissie?

De klachtencommissie:
• Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
• Doet een aanbeveling aan de verloskundige
• Behandelt de klacht onafhankelijk
• Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
• Heeft geheimhoudingsplicht
• Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
Klacht aan andere instantie voorleggen: Cliënten kunnen een klacht ook aan een andere instantie voorleggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid of de Burgerlijk rechter.
parallax background
 

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR HET
ZWANGERSCHAPS SPREEKUUR!