Echo's

Wanneer je je bij de praktijk aanmeldt, maken we met jou een afspraak voor de eerste echo in onze praktijk op de Halvemaanstraat 13 in het centrum van Den Bosch. Deze echo vindt rond de 8 weken plaats. 


Polaroid

8 WEKEN ECHO

Bij deze echo wordt gekeken of de zwangerschap intact is, of het éénling zwangerschap is en of het vruchtje zich in de baarmoeder bevindt. Het is mogelijk dat deze echo via de vagina wordt gemaakt, om een goede beeldkwaliteit te krijgen.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

Polaroid

12 WEKEN ECHO

Rond 11-12 weken wordt de termijnecho gemaakt. Aan de hand van de lengte van de baby van het hoofdje tot de stuit wordt de exacte uitrekendatum berekend. Aangezien alle baby’tjes rond deze tijd even groot zijn, kunnen we uitrekenen wanneer we verwachten dat je gaat bevallen. Deze echo wordt langs de buik gemaakt.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

Polaroid

20 WEKEN SCREENINGS-ECHO

SEO staat voor Structureel Echoscopisch Onderzoek: Dit onderzoek wordt ook wel de 20-weken echo genoemd en kan vanaf 18 tot 22 weken verricht worden. Dit onderzoek is bedoeld om vroegtijdig lichamelijke afwijkingen op te sporen zoals een open ruggetje of open lip of gehemelte. Daarnaast zal tijdens deze echo alle zichtbare structuren en organen van de baby bekeken worden. De echo is echt er geen garantie echo. Kleine afwijkingen zoals een kleine hartafwijking zijn niet op een echo te zien. Ook wordt de groei van de baby gemeten en zal er worden gekeken naar het vruchtwater en de placenta. Ook deze echo wordt in onze eigen praktijk gemaakt. GUO staat voor geavanceerd ultrageluid onderzoek. Soms is het nodig dat echo gemaakt wordt door de gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er in de familie bijzonderheden voorkomen of als je bepaalde medicijnen gebruikt. Mocht je in aanmerking komen voor GUO krijg je dit op het spreekuur te horen.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden. Voor meer informatie kan je bij ons terecht of op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Polaroid

30-32 WEKEN ECHO

Bij deze echo wordt de groei van jullie kindje nagekeken. De hoofd- en buikomtrek worden gemeten net als de lengte van het bovenbeentje. Zo kunnen we een schatting maken of de baby goed groeit.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

Polaroid

36 WEKEN ECHO

Indien we twijfelen over de ligging van de baby wordt er bij 36 weken gekeken hoe de baby ligt. Bij deze echo wordt ook nog een keer de groei opgemeten.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

Polaroid

EXTRA ECHO'S

Op indicatie kan het nodig zijn dat er meer echo’s gemaakt worden. Bijvoorbeeld om de groei na te kijken, de hoeveelheid vruchtwater of de ligging van de placenta te bepalen.

Alle echo's zijn momentopnames, er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

De Combinatie Test
(Nek Plooimeting)

De combinatietest is een kansbereking gebaseerd op de uitslagen van de nekplooitmeting van de echo, de hormoonwaarden in het bloed en de leeftijd. Deze test gebeurt rond de 12 weken. Er wordt berekend of je geen verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom (trisomie 21), Edwardsyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). Vanaf 1 april 2017 loopt een nieuwe studie (Trident2) waarin alle zwangeren kunnen meedoen met verschillende vormen van prenatale screening. Naast de bestaande nekplooimeting kan men ook kiezen voor de NIPT. De nekplooimeting houdt in dat er met een echo gekeken wordt of de nekplooi van het kindje verdikt is. Dit zie je vaker bij kinderen met een chromosomale afwijking. Tevens wordt er bloed afgenomen bij de moeder en wordt haar leeftijd meegenomen in de uiteindelijke berekening. Het risico op basis van de leeftijd van de moeder, de nekplooidikte en de bloedtest worden met elkaar gecombineerd tot één uitslag. Door deze drie resultaten te combineren wordt de betrouwbaarheid van de risico-inschatting groter. Het is belangrijk dat deze testen gebeuren voor de 14e zwangerschapsweek aangezien de nekplooi daarna vaak weer normaal van dikte wordt bij kindjes met afwijkingen.

Belangrijk is om je te realiseren dat het om een kansberekening gaat en niet om een zekerheidstest. Wij zullen deze test uitgebreid met je doornemen bij de intake. Dit onderzoek kost 175 euro indien je alleen basis verzekerd bent. Indien je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat je niet het volledige bedrag zelf hoeft te betalen.

De uitslag
Komt er uit de kansberekening dat je een verhoogde kans hebt op een kindje met afwijkingen kan je de NIPT laten doen. Je kan er ook voor kiezen meteen de NIPT te doen.

De NIPT

Bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt er bloed afgenomen. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van jouw kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij jouw kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom. De test geeft bijna 100% zekerheid. Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.De uitslag en eventueel vervolgonderzoek
Binnen 10 - 15 werkdagen bellen we jou met de uitslag van de test. De uitslag krijg je van je verloskundige of gynaecoloog. De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. Deze geeft dan ook geen 100% zekerheid. De reden hiervoor is dat in jouw bloed DNA van de placenta (moederkoek) zit. Dit DNA is meestal hetzelfde als het DNA van je kind, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker.

Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat je baby een chromosoomafwijking heeft. Om het zeker te weten, kun je een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest laten doen. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek.

De kosten bedragen 175 euro. Wil je in aanmerking komen voor NIPT, plannen we een counselingsgesprek rond 11 weken zodat we je goed kunnen voorlichten en antwoord kunnen geven op al je vragen.
 

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR HET
ZWANGERSCHAPS SPREEKUUR!