Privacy

Om je zo goed mogelijk te kunnen controleren en begeleiden, is het nodig dat we je administratieve en medische gegevens vastleggen. Eventuele stagiaires en waarneemsters kunnen deze gegevens ook inzien. Wij, evenals stagiaires en waarneemsters, hebben hierbij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit is opgenomen in een zogenaamd privacyreglement. Natuurlijk gaan wij, evenals onze waarneemsters, erg zorgvuldig om met je gegevens.