Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek 

Vanaf 1 april 2017 loopt een nieuwe studie (Trident2) waarin alle zwangeren kunnen meedoen met verschillende vormen van prenatale screening. Naast de bestaande nekplooimeting kan met ook kiezen voor de NIPT . Uitgebreide info kan men vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Deze testen leggen wij ook verder uit in een counselinggesprek 

Nekplooimeting 

De combinatietest is een kansbereking gebaseerd op de uitslagen van de nekplooitmeting van de echo, de hormoonwaarden in het beloed en de leeftijd. Deze test gebeurt rond de 12 weken. Er wordt berekend of je geen verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom (trisomie 21), Edwardsyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). Vanaf 1 april 2017 loopt een nieuwe studie (Trident2) waarin alle zwangeren kunnen meedoen met verschillende vormen van prenatale screening. Naast de bestaande nekplooimeting kan met ook kiezen voor de NIPT

De nekplooimeting houdt in dat er met een echo gekeken word of de nekplooi van het kindje verdikt is. Dit zie je vaker bij kinderen met een chromosomale afwijking. Tevens wordt er bloed afgenomen bij de moeder en wordt haar leeftijd meegenomen in de uiteindelijke berekening.

Het risico op basis van de leeftijd van de moeder, de nekplooidikte en de bloedtest worden met elkaar gecombineerd tot één uitslag. Door deze drie resultaten te combineren wordt de betrouwbaarheid van de risico-inschatting groter. Het is belangrijk dat deze testen gebeuren voor de 14e zwangerschapsweek aangezien de nekplooi daarna vaak weer normaal van dikte wordt bij kindjes met afwijkingen.

Belangrijk is om je te realiseren dat het om een kansberekening gaat en niet om een zekerheidstest. Wij zullen deze test uitgebreid met je doornemen bij de intake. Dit onderzoek kost 165 euro indien je alleen basis verzekerd bent. Indien je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat je niet het volledige bedrag zelf hoeft te betalen.

De NIPT

Nipt is een Niet Invasieve Prenatale Test die uitgevoerd wordt met een buisje bloed van de zwangere te screenen op het DNA van de placenta. In principe wordt gescreend op Trisomie 21 (syndroom van down), trisomie 18 (syndroom van Edwards) en trisomie 13 (syndroom van Patau). Men kan er ook voor kiezen om alle chromosomen na te laten kijken. Er wordt nooit gekeken naar de geslachtschromosomen

De test kan vanaf 11 weken zwangerschap uitgevoerd worden. De uitslag is na ongeveer 2 weken bekend. De betrouwbaarheid van de test is erg hoog. Er zitten geen risico’s aan verbonden. De kosten bedragen 175 euro.

20 weken screenings-echo

Rond de 20 weken zwangerschap kun je een echo laten uitvoeren  om structurele afwijkingen op te sporen. Er wordt o.a. gekeken of de baby geen open rug heeft, het hart vier kamers heeft en de nieren niet vergroot zijn. Ook het vruchtwater, de groei en de plaats van de placenta worden beoordeeld. Houd er rekening mee dat niet alles kan worden opgespoord en dat sommige afwijkingen later in de zwangerschap kunnen ontstaan. Deze echo is erg leuk als alles er goed uit ziet, maar realiseer je dat het een medisch onderzoek is en er dus ook een afwijkende uitslag uit kan komen. Er zal dan nader onderzoek worden besproken. Deze echo zit in het basispakket van de zorgverzekeraar.